izmir hisse senedi basımı

 • Şirketlerin nama veya hamiline yazılı hisse senetlerinin istenen küpürler halinde basımı yapılmaktadır.
 • İstenir ise hisse senedi basımı ile ilgili gerekli adet ve küpür hesaplamaları yapılmakta ve tarafınıza sunulmaktadır.
 • Şirketinize uygun hisse senedi tasarımı tarafımızdan yapılmaktadır.
 • Şirketinizin hisse senedi ( pay senedi ) ana sözleşme kontrolleri, sermaye maddesi incelemeleri ve diğer işlemler Danışman Mali Müşavirimiz kontrollünde yapılmaktadır.

 

 • Nama yazılı Hisse senedi
 • Hamiline yazılı hisse senedi
 • Gruplara ayrılmış ve tertiplere bölünmüş nama ve hamiline yazılı hisse senedi
 • Hisse senedi yerine geçen geçici ilmühaber belgesi düzenlenmesi
 • Yönetim kurulu kararı
 • Hisse senedi teslim tutanakları
 • Şirket sermaye maddesinin yeniden düzenlenmesi